Tasulised teenused

Autojuhi meditsiiniline tõend vastavalt kategooriale 25/30 eurot
Kindlustusdokumentide vormistamine 25 eurot
Relvaloa tõend ( eelnevalt psühhiaatri otsus) 30 eurot
Abipolitseiniku tõend ( eelnevalt psühhiaatri otsus) 15 eurot
Tervisetõend ( õpetajad, meditsiinitöötajad, klienditeenindajad) vastavalt uuringute vajadusele

Tervisetõend ( kokad, abikokad) vastavalt uuringute vajadusele

35/15 eurot

90/70 eurot

Perearsti koduvisiit kindlustatud  nimistu patsiendile
(v.a alla 2-aastased lapsed ja rasedad)
5 eurot
Analüüside tegemine patsiendi soovil  (ei sisalda arsti kommentaari) Haigekassa hind + 20%
Dokumendi duplikaadi väljastamine 5 eurot
Esmane arsti vastuvõtt kindlustamata või nimistusse mitte kuuluvale patsiendile 40 eurot
Korduv arsti vastuvõtt kindlustamata patsiendile 25 eurot
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 50 eurot
Pereõe  esmane vastuvõtt kindlustamata  patsiendile

Pereõe korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile

20 eurot

15 eurot

Retsepti väljastamine kindlustamata patsiendile

Arstliku läbivaatuse otsus välisriigis kindlustatule ajutise töövõimetuse vajaduse hindamiseks

10 eurot

30 eurot

Dermtest sünnimärgi kontroll  dermtest.com 30/15 eurot