Tasulised teenused

 

Abipolitseiniku med.tõend 15 eur
Autojuhilubade arstlik tõend

Grupp (a, b)
Grupp (a, b, c jne.)

 

20 eur
25 eur

Relvaloa tõend
Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus
25 eur
Tervisetõend 10 eur
Kindlustusdokumentide vormistamine 20 eur
Kaitseliidu tõend 10 eur
Tõend laagrisse, kooli sisseastujale, Töötukassale 5 eur
Tõend Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, välisriiki tööle või õppima asujale 10 eur
Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile
(v.a alla 2-aastased lapsed ja rasedad)
5 eur
Analüüside tegemine patsiendi soovil Haigekassa hind + 20%
Dokumendi duplikaadi väljastamine 3 eur
Esmane arsti vastuvõtt kindlustamata või nimistusse mitte kuuluvale 25 eur
Korduv arsti vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 eur
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 30 eur
Pereõe vastuvõtt kindlustamata patsiendile 10 eur
Retsepti väljastamine kindlustamata patsiendile 3 eur
Dermtest sünnimärgi kontroll

Visiit / esimene uuritav sünnimärk

Iga järgnev uuritav sünnimärk

 

 

25 eur

12,5 eur